Slide background

Pūt vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē.
Kurzemniece man solīja
Sav’ meitiņu malējiņ’.

Slide background

Ir tikai viens Kolkasrags ar
divām jūrām un viens
lībiešu krasts.

Laiks paiet vienreiz un ir iespēja
izdarīt to, ko uzskati par svarīgu.
Nodot citiem vērtības, kas bijušas
pirms Tevis un dzīvos arī pēc.

Slide background

Kolkasrags ir dabas dota
satikšanās vieta.

Kolkasragā satiekas jūras un tautas.
Cilvēks ar dabu, un saullēkts
ar saulrietu. Šeit tiekas putnu ceļi
un kuģu ceļi, tāpat kā pagātne,
tagadne un nākotne.