Kartes

Kolkasraga karte

Kolkas karte

Līvu krasta karte

   Pievērsiet uzmanību! Šajā kartē pamatā vietvārdi doti lībiešu valodā, iekavās – latviešu valodā. Viesojoties Līvu krastā, uz ceļiem redzēsiet oficiālos vietvārdus latviešu valodā. Taču, izejot jūrmalā, iespējams, atradīsiet vietvārdus, kas rakstīti arī lībiešu valodā. Pameklējiet!

Slīteres nacionālā parka karte

(Ja saite no kartes nedarbojas, lejupielādē pdf dokumentu!)
Avots: Slīteres nacionālā parka aministrācija.

Tūrisma karte "Kurzeme"

Lejupielādē versiju aplūkošanai vai versiju drukāšanai (8,3 MB)!

Avots: Tūrisma attīstības valsts aģentūra.

Latvijas karte

Kartes avots: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.