Kolkasrags

   Kolkasrags ir dabas dota satikšanas vieta. Kolkasragā satiekas jūras un tautas. Cilvēks ar dabu, un saullēkts ar saulrietu. Valsts un privātā kapitāla satikšanās ir kalpojusi tam, lai Kolkasrags tiktu sakopts, labiekārtots un aprūpēts gan vasarā, gan ziemas mēnešos.

Mūsu mērķis ir izveidot Kolkasragu kā nacionālu, starptautisku dabas tūrisma centru.

   Laikmetu, vides, dabas un cilvēka vērtību apzināšanā, plašs skatiens, tālredzīga domāšana un tālejoši motivēta rīcība šodien izšķirs to, vai nākamās paaudzes piedzīvos neskartu dabu, tīru jūru, mežus, upes, ezerus, sakartotu vidi, mājas un aprūpētus dabas un kulturvēstures pieminekļus. Mēs gribam atstāt mantojumu ar visu eksistējošo – brīnišķīgo, mistisko, skaisto un nacionālo – nākamo paaudžu apbrīnam.

Kolkasrags ir mūsu visu vērtība un lolojums.

Kas ir Kolkasrags šodien?

  • Darbs vietējiem iedzīvotājiem

  

  • Vasaras sezonā darbs jauniešiem - prakses iespējas

  • Atbalsts vietējiem amatniekiem - suvenīru tirdzniecība

 

  • Izpausmes telpa radošiem ļaudīm

  • Ģimenēm draudzīga vide :)