Kolkasrags - Dundaga - EDEN

"Vides filmu studijas" veidots reklāmas klips par Dundagas novadu, radīts EDEN (European Destinations of Excellence) projekta 2010. gada konkursa rezultātā.