Lībiešu valoda

   Lībiešu jeb līvu valoda ir unikāls, TIKAI Latvijā atrodams tā saucamais nemateriālās kultūras mantojums, kas Ziemeļkurzemes piekrasti padara īpašu.

   2010. gadā LLTA "Lauku ceļotājs" izstrādājis Latviešu–Lībiešu vārdnīcu Tūrisma materiālu izstrādei, uzziņas līdzekļu un teritorijas iedzīvotāju lībiskās identitātes uzturēšanai.

"Lībiešu valoda nav ikdienas sarunvalodā lietota gandrīz 100 gadus. Vārdnīcas mērķis ir sniegt tulkojumu šodienas sadzīvē lietotajiem latviešu vārdiem – mājvārdi un vietu nosaukumi, ēdieni, svētki u.c., lai tos varētu izmantot tūrisma materiālos, teritorijas marketingā, lībiskās identitātes akcentēšanā."

Lejupielādē vārdnīcu!

Vairāk par lībiešu valodu www.livones.net!