Dižvīr' zem' - Kurzem'!

Atklāj Krišjāņa Valdemāra dzimto pusi Ziemļkurzemē!

 Lejupielādē Kr. Valdemāra maršruta brošūru!

MARŠRUTS

1. Talsu novada TIC – fotografēšanās kopā ar Krišjāņiem: Baronu un Valdemāru.
2. Vecjunkuru mājas – vieta, kur 1825. gadā Valdemāru ģimenei pievienojas Krišjānis.
3. Valdemārpils – kopš 1926. gada Sasmaka par godu Kr. Valdemāram nes Valdemārpils vārdu.
4. Valdemārpils luterāņu baznīca – 1934. gadā uzstādīta K.Valdemāram veltīta piemiņas plāksne, pie baznīcas 1993. gadā atklāts piemiņas akmens.
5. Ārlavas luterāņu baznīca – par mācītāja palīgu strādāja Krišjāņa tēvs Mārtiņš.
6. „Robežnieki”, kādreizējā Lubezeres skola – te Krišjānis mācījies no 1838. līdz 1842. gadam.
7. Rojas jeb Lubezeres jūrskolas (1873-1915) vieta – 1990. gadā atklāts piemiņas akmens.
8. Rojas Jūras zvejniecības muzejs – ekspozīcija par Krišjāņa Valdemāra saistību ar jūrniecības un kuģubūves attīstību Ziemeļkurzemes piekrastes ciemos.
9. Līvu centrs Kolkā – videofilmas „Burinieku gadsimts” (2009) demonstrācija.
10. Kolkasrags – Eiropas vidus, Eiropas sirds akmens, Kr. Valdemāram veltīts stends.
11. Lībiešu tautas nams Mazirbē – izstāde „Krišjānis Valdemārs un Mazirbes jūrskola”.
12. Dundagas novada TIC, Dundagas pilī – izstāde „Valdemārs un Dundaga”.

PASĀKUMI

  • 27. marts – Kr. Valdemāra 185 gadu jubilejas pasākums Talsu tautas namā. Kr. Valdemāra Talsu tautas teātra pirmizrāde un karnevāls „Balle uz kuģa” jeb „Izsmelsim jūru!”
  • 14. maijs – Krišjāņu diena Talsos. Stāstnieces Almas Makovskas atceres pasākums „Krišjāņu stāsti” Talsu tautas namā.
  • Piedāvājums grupām! Tējas dzeršana kopā ar Kr. Valdemāru – sarunas, dziesmas, tējas baudīšana, fotografēšanās jaunlatviešu stila – Talsu tautas namā, t. 29168161.

Pa Krišjāņa Barona pēdām Ziemeļkurzemē

 

 Lejupielādē Kr. Barona maršruta brošūru!

MARŠRUTS

1. Strutele – vieta, kur 1835. gadā aizsākas Dainu tēva mūžs.
2. Sabile, Talsu iela 9 – velobrauciena „Pēdas” dalībnieku 2005. gadā stādītais sarkanlapu ozols „Barons Pēda”.
3. Talsu novada TIC – Dainu skapis un fotografēšanās kopā ar Krišjāņiem: Baronu un Valdemāru.
4. Valpenes kapsēta – atdusas vieta Barona mātei Enģelei Baronai.
5. Valpenes piramīda – skats uz Dainu tēva bērnības zemi – Valpenes pusmuižu.
6. „Jumaru” mājas – te saimnieko Barona māsas Mades dzimtas turpinātāji.
7. Kubalu skola – pirmā skola Ziemeļkurzemē un Krišjāņa Barona pirmā skola. Muzejs.
8. Dundagas novada TIC, Dundagas pilī – izstāde un nostāsti par Dainu tēva dzīvi Dundagas pusē.
9. Velomaršruts „Barona aplis” – 30 km Dundagas apkārtnē.
10. Šlīteres bāka – Dundagas bērnu dienas centra „Mājas” dalībnieku gatavota izstāde „Veltījums Krišjānim Baronam”.

PASĀKUMI

  • 14. maijs – Krišjāņu diena Talsos. Stāstnieces Almas Makovskas atceres pasākums „Krišjāņu stāsti” Talsu tautas namā.
  • 22.-23.jūlijs – velomaratona „Barona taka” (Tartu – Dundaga) noslēguma svētki Dundagā.