Putnu vērotājiem

Lejupielādē putnu vērošanas brošūru latviešukrievuangļu vai vācu valodā!

   Aktīvās migrācijas laikā Kolkasragu stundā pārlido vairāki desmiti tūkstošu putnu. Pavasarī Kolkasragā var būt sastopamas gandrīz visas Latvijas putnu sugas. Kolkasraga piekrastes ūdeņi un Irbes šaurums ir nozīmīga barošanās vieta caurceļojošajiem un ziemojošajiem ūdensputniem. Piemērots laiks putnu vērošanai Kolkasragā ir pavasaris – putni virzās uz ziemeļiem un sekojot krasta līnijai nonāk ragā kā slazdā – gan sauszemes putni, gan arī ūdensputni – gārgales, pīles, kaijas un zīriņi – tiem rags kalpo par sava veida robežu, gar kuru veidojas izteiktas migrantu straumes. Ne visas putnu sugas atlido vienlaicīgi. Pavasarī migrācija sākas jau februāra beigās un turpinās līdz maija beigām. Labākais laiks vērošanai – aprīlis un maija sākums. Rudens – sugu sastāvs atšķirīgs, putnu skaits mazāks. Rudenī mazāk plēsīgo putnu, vairāk bridējputnu. Ūdensputnu migrācija gar ragu arī rudenī var būt intensīva.

   Ik gadus Slīteres nacionālajā parkā tiek rīkoti divi putniem veltīti pasākumi – Putnu dienas Kolkasragā pavasarī un Starptautiskās putnu vērošanas dienas rudenī.

Gidi:

  • Vilnis Skuja(Mag. biol.) – kopš 1980. gada darbojas kā ornitologs, daudzus gadus veltot kraukļu pētniecībai. Vēlāk pievērsies zīdītājdzīvnieku, abinieku un rāpuļu pētniecībai. Viens no pieredzējušākajiem dabas pētniekiem Latvijā. Piedāvā ekskursijas pa Slīteres nacionālo parku, t. 29365230.

Par putniem: www.putni.lvwww.lob.lv.

Foto: Peo Jonsson.